De betekenis van Jezus' kruisdood

14 april 2019

Met de dood van Jezus aan het kruis wordt alles op scherp gezet.

Lezen: Johannes 12:20-36

Tekst: Johannes 12:31

Veel mensen zijn benieuwd naar hoe anderen over hen oordelen. Wat vinden ze eigenlijk van mij? Dat zou je wel willen weten. Of je je hier nu heel erg bewust van bent of niet, dit is erg belangrijk voor ons. Wie het idee heeft dat anderen hem of haar afwijzen kan daar volledig in vastlopen. Of omgekeerd, je gaat je zo gedragen dat je maar waardering krijgt. Mensen verlangen naar een positief oordeel over hun leven.

 

Laat het duidelijk zijn dat deze afhankelijkheid van het oordeel van medemensen meer kapot maakt dan opbouwt. Gelukkig zijn wij afhankelijk van het oordeel van God over ons leven. Of wordt het hier alleen maar spannender van? Wat vindt God eigenlijk van mij, wat is zijn oordeel over mijn leven? Daar kun je nog veel meer mee worstelen dan met wat je denkt dat mensen van je vinden. Nu zegt God vanmorgen: mijn oordeel over je leven kun je al weten. Dat is niet iets dat later onthuld wordt, nee mijn oordeel over jouw leven kun je nu al weten.

 

Het zit allemaal in vers 31: ‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.’ Het woordje ‘nu’ slaat niet zozeer op een moment als wel op een gebeurtenis, namelijk de dood van Jezus aan het kruis. Op deze laatste zondag voor Goede Vrijdag en Pasen is het goed om na te denken over de betekenis van Jezus’ kruisdood. Ik denk dat wij het vaak zo in ons hoofd hebben: door de dood van Jezus’ aan het kruis krijg ik vergeving van mijn zonden. Zo is het ook. Toch is dat maar de helft van het verhaal. Waarbij je ook nog eens heel passief kunt worden: ik krijg vergeving, nou dank u Heer, en je gaat weer over tot de orde van de dag. Maar Johannes 12:31 zegt: met de dood van Jezus aan het kruis wordt juist alles op scherp gezet. In de dood van Jezus aan het kruis komt iedere wereldbewoner voor een beslissende keus te staan. Het woord ‘oordeel’ in vers 31 wil zeggen: het kan nu twee kanten op met een mens. In het Grieks wordt hier het woord ‘crisis’ gebruikt. Crisis betekent scheiding. Een crisis is een beslissend moment waar je goed of slecht uit kunt komen. Jezus’ kruisdood brengt de wereld in een crisis. Vanaf Jezus’ kruisdood geldt voor ieder mens: erken je Jezus als de koning van hemel en aarde of niet? Die scheiding gaat door de wereld lopen. Want Jezus’ kruisdood is zijn verhoging, zijn verheerlijking. Door Jezus’ kruisdood werd de heerser van deze wereld (de duivel) onttroond en uitgebannen. Het moment van Jezus’ kruisdood is een glorieuze machtswisseling. Maar dan wordt het nu de hoogste tijd dat ieder mens de balans gaat opmaken: erken ik de nieuwe koning?

 

Daarin ligt het oordeel over je leven besloten. In Johannes 3:17 staat: ‘Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’ Herken je de scheiding? In de wereld ontstaan er nu twee kampen. Jezus’ dood aan het kruis maakt dat je je houding tegenover Hem moet bepalen. Bij Jezus’ dood aan het kruis kun je niet neutraal blijven. Het brengt je leven in een crisis. Waarbij de vraag is: wie of wat is nou werkelijk groot in mijn leven? Mensen kunnen het hebben over hun grote liefde. Dat kan een persoon zijn maar ook een hobby of sport. Bijvoorbeeld: je grote liefde (passie) is voetbal. Maar ook je werk kan groot zijn in je leven. Wij zeggen dan wel eens: hij of zij verliest zich in zijn werk. Je kunt je trouwens ook in een relatie verliezen. Hoezo verliezen? Met het woord verliezen bedoelen we: je raakt de controle kwijt. Dat andere, of die ander, bepaalt je leven. Maar wie of wat is nu groot in jouw leven? Is dat Jezus of iets anders? Misschien wel jijzelf? Sinds Jezus verhoogd werd aan het kruis is dat de vraag. Jezus is de nieuwe wereldleider; verlies jij je aan zijn grootheid?

 

Stel je gaat de balans opmaken. Hoe valt dat uit? Het oordeel over je leven kun je nu al weten. Het is straks geen verrassing want het oordeel is nu. Het oordeel wordt geveld in de tijd tussen Goede Vrijdag en de wederkomst. Of als het over jou zelf gaat: de beslissing valt in je leven. Je hebt je leven lang de tijd om tot de erkenning van Jezus’ grootheid te komen. Dat is lang. Tegelijk betekent het ook: je hebt niet eeuwig de tijd. Waarom zegt God eigenlijk dat je het oordeel over je leven nu al kunt weten? Omdat Hij je wil redden. Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden’ (Johannes 12:47). Dat is het doel van Jezus’ eerste komst op aarde: redden. Onze tekst vanmorgen is een aansporing om je te laten redden. Wat is dat belangrijk, want het moet wel nu gebeuren, in dit leven. ‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld’; daar zit urgentie in. Je kunt het oordeel over je leven al weten wanneer je gaat nadenken over wie of wat werkelijk het grootst is in je leven.

 

Ik vind dit heftig evangelie. Want ik ben zo groot in mijn eigen leven. Buig ik echt voor Jezus? Is Hij mijn grote liefde? Heb ik mij aan Hem verloren (Johannes 12:25)? Soms wel, maar soms ook niet. Mijn grote ik is taai. De zonde fluistert het je ook in: doe wat je zelf wil en maak je eigen keuzes, je weet toch zelf wat het beste voor je is? Denk maar eens na over je eigen keuzes en schrik van je grootheidswaanzin: bij hoeveel van die keuzes draaide het niet gewoon om jou? Het vraagt een forse bekering om Jezus echt de grootste te laten zijn in je leven. Bedenk dat vasthouden aan je eigen grootheid je ondergang wordt. Want je bent klein, te klein om jezelf te redden. Jezus wil je van die grootheidswaanzin bevrijden door je zijn grootheid te laten zien. Hij sterft aan het kruis uit liefde, hoe groots is dat. Hij ontvangt de hoogste eer voor de diepste liefde (Filippenzen 2:8-9). God de Vader heeft Hem hoog verheven en de hoogste naam gegeven. Jezus regeert over hemel en aarde. De wereld is van Hem. Er komt een dag dat je op aarde niet meer om zijn grootheid heen kunt.

 

Wat moet je nou doen? Niets. Ja, knielen en buigen. Je verliezen aan Jezus’ grootheid. Dat is dus toch iets. Je kunt niet passief blijven bij Jezus’ verhoging. Passief blijven is ook een keus. De koning van hemel en aarde laat zich aan je zien aan het kruis op Golgota. De natuurlijke reactie is dat je in aanbidding neervalt. Dat is het natuurlijke effect dat de ongeremde grootheid van Jezus op een mens heeft. Ja, je kunt stug overeind blijven staan. Je kunt actief je ogen en oren afschermen voor zijn majesteit. Je kunt zo in je eigen grootheid geloven dat je het koningschap van Jezus over het hoofd ziet. De genade van God is dat Hij de wereld onder het gezag van zijn Zoon stelt. God geeft een nieuwe koning, een koning die bewijst dat Hij alles voor zijn onderdanen over heeft. Zijn grootheid is zijn offer. Daarmee is het oordeel over de mensen rijp: verlies jij je in Hem? Oefen daarmee in je leven. Laat de grootheid van Jezus steeds meer doorwerken in je leven, ten koste van je eigen grootheid. Stap van je troon en buig voor Jezus. Zo wordt het oordeel in je leven voltrokken. Zo wordt je redding voltrokken. Wie zich aan Jezus verliest zal merken voor Hem te bestaan. Amen.