Wandelen met God

24 februari 2013

Wat is wandelen met God? Hoe doe je het? En waar kom je uit? In deze themaleerpreek kijken we daarvoor naar Noach, David en Jezus.

 

Lezen: Genesis 6:9-22

Noach is niet de eerste in de bijbel van wie gezegd wordt dat hij wandelde met God. Dat is Henoch (Genesis 5:22 en 24). Overigens in de Nieuwe Bijbelvertaling vind je die term niet zo.  ‘Wandelen met God’ is een term uit de vertaling van 1951, de NBV vertaalt met ‘leven in nauwe verbondenheid met God’. Zo wordt dat van Noach gezegd in Genesis 6:9. En dat maakt het misschien gelijk wat duidelijker voor ons, ‘wandelen met God’ is ‘leven in nauwe verbondenheid met God’.

 

Tegelijk laat die term wandelen wel iets zien. Wandelen is iets anders dan lopen. Ik vraag me af hoeveel wij eigenlijk nog wandelen. Wandelen doe je in de vakantie of op zondagmiddag. Van wandelen kan zelfs een apart evenement gemaakt worden, zoals de Avondvierdaagse. Lopen doe je met een doel. Je wilt ergens heen en je neemt de kortste route. Je loopt naar de bushalte. Als je wandelt dan zie je wel waar je langsgaat, dat is niet zo belangrijk, en aan het einde kom je weer bij je vertrekpunt. Als je wandelt heb je veel meer oog voor je omgeving dan wanneer je loopt. Voor wandelen heb je tijd en rust nodig.

 

En tijd en rust hebben wij niet zoveel in ons leven. Wij rennen van hot naar her. Van wandelen komt vaak niet zoveel. Maar hoeveel komt er dan eigenlijk van leven in nauwe verbondenheid met God? Gelukkig zegt God in de bijbel: ik wil met jou wandelen. Ik wil in nauwe verbondenheid met jou leven. Zo zei God dat bijvoorbeeld tegen Abraham (Genesis 17:1). Maar zo zegt God dat ook tegen ons (1 Johannes 1:6-7).

 

En het mooie is dat God ook met ons wandelt (Leviticus 26:12, 2 Korintiërs 6:16). Het mooie is dat God zich met ons verbindt. En ook nog eens heel nauw: God verbindt zich aan ons met hele grote en mooie beloften: dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij door Jezus onze zonden wil vergeven, dat Hij door zijn Geest ons weer liefde wil leren. Die beloften klonken bij je doop, maar je leest ze ook in de bijbel (o.a. Romeinen 8:15-17, Handelingen 2:38, 1 Korintiërs 6:19). Dus God neemt het initiatief. Hij wandelt met ons en Hij zegt: wandel jij nou ook met Mij. Leef dichtbij Mij. Leef in verbondenheid met Mij. Elke dag. En God zegt dat omdat Hij weet dat ons leven dan mooi wordt. En richting krijgt en doel. Je ziet het aan Henoch. Hij wandelde met God en hij hoefde niet te sterven: ‘aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam’ (Genesis 5:24). Ik zeg niet dat wie met God wandelt niet hoeft te sterven maar het is wel zo dat wie leeft in nauwe verbondenheid met God het eeuwige leven ontvangt. Dat is het schitterende uitzicht tijdens deze wandeling.

 

Nu naar Noach. Hij wandelde met God. Maar hij was wel zo ongeveer de enige die dat deed in die tijd. Dat maakt het moeilijk: je ziet iedereen om je heen rennen en vliegen en eigen geluk najagen -op je werk, op je opleiding, waar dan ook- maar jij steekt tijd in het leven met God. En jij doet wat God van je vraagt. Noach bouwde jaren en jaren aan de ark. Daarin stond hij alleen. En het vroeg een groot geloof in God om vol te houden en door te gaan. Dat kunnen aspecten zijn die meekomen in het wandelen met God. Ook voor jou. Dat je je alleen voelt staan en dat je je afvraagt hoe je het je leven lang volhoudt.

 

Vraag: Herken jij iets van Noach in je leven? Hoe houd jij het vol?

 

Lezen: Psalm 25

Bij wandelen hoort een weg. Je wandelt altijd op een bepaald pad. En David lijkt dat als geen ander begrepen te hebben. In ieder geval, hij heeft het daar in meerdere Psalmen over, ook in Psalm 25 die we net gelezen hebben. Bij het ‘wandelen met God’ hoort ‘de weg van de Heer’. Dat is een weg die anders is dan allerlei andere wegen, een weg die ook ergens anders uitkomt. Hoe ziet die weg eruit? Daaraan kun je dan toch ook zien of jij wandelt met God. Of omgekeerd, als jij wilt wandelen met God, wat ik van harte hoop, dan doe je er goed aan die weg op te zoeken. Daar mag je ook om bidden, om vragen. David zegt in vers 4: ‘Heer, maak mij met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.’

 

Wat is de weg van de Here? In vers 5 van Psalm 25 noemt David de weg van de Here de weg van de waarheid. En hij verbindt dat met God die zijn Redder is. Gods weg is dus een uitweg! Vers 8 sluit daar op aan, David zingt: God ‘wijst zondaars de weg’. Zonde is op de verkeerde weg zitten. Zonde is het doel missen. Verdwaald raken, ver bij God vandaan. Er zijn veel dwaalwegen maar er is maar één weg van God. Dat is de weg van verlossing en redding, van heling en herstel. Een weg waar God in zijn liefde mee komt, waar Hij in zijn trouw op wijst, een weg die Hij je wil leren te gaan. Vers 10 zegt: ‘Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.’ Dat wil zeggen: verlossing en redding, heling en herstel komen voort uit Gods liefde en trouw. En op die weg ontdek je Gods liefde en trouw. God gaat een band met mensen aan, Hij verbindt zich met mensen en dan zegt Hij: leef nou zus en zo. Dan wordt je leven mooi, dan wordt het een leven met Mij.

 

En zo kan een Psalm als Psalm 119 de weg van de Here benoemen als ‘de weg van uw geboden’ (vers 32) en ‘de weg van uw wetten’ (vers 33). Wandelen met God, of leven in nauwe verbondenheid met God, betekent dat je doet wat God zegt. Dat je zijn aanwijzingen volgt. Omdat je gelooft dat die goed zijn. Omdat je gelooft dat die aanwijzingen je leven redden. Gehoorzaamheid is dus ook een aspect dat meekomt in het wandelen met God. Tegelijk kent wandelen met God de route van berouw en bekering wanneer het fout ging in je leven, de weg van vergeving en vernieuwing. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij ‘van de weg raken’? Als je achterom kijkt in je leven dan zie je de wrakken toch links en rechts in de berm staan? Of soms nog dwars over de weg? Wandelen met God is de uitweg aanvaarden die Hij biedt.

 

Ik vind het mooie van het beeld van het wandelen ook dat het laat zien dat geloven meer is dan in een bepaald vakje staan, of een etiket dat je op je leven plakt, of een setje overtuigingen dat je aanhangt. De christenen worden in het boek Handelingen aangeduid als ‘aanhangers van de Weg’ (9:2). Leven met God is volgens de bijbel -Oude en Nieuwe Testament- een beweging. Een beweging waarin je stap voor stap de richting bepaalt. Vandaag de dag stellen veel mensen doelen in hun leven, ze willen zelf de richting bepalen, daar en daar wil ik uitkomen. En ook jij zult de richting van je leven moeten kiezen. Wordt het rennen en vliegen of wandelen? Wordt het klimmen op de carrière ladder of tijd en aandacht voor God? Wordt het lopen met je eigen doel voor ogen of wandelen met God en je laten verrassen door het uitzicht dat Hij biedt? Waar wil je eigenlijk uitkomen? Dat is een keus die je niet één keer maakt en daarna klaar, dit is een keuze die je telkens weer moet maken. En God wil met jou wandelen, Hij nam en neemt het initiatief! Daar ben ik superblij mee, want anders zou het sowieso niets worden. Wat Hij nu van jou vraagt is dat je je eigen wegen opgeeft. Leven in nauwe verbondenheid met God gaat niet samen met je eigen gang blijven gaan. David heeft dat door schade en schande geleerd in zijn leven. Jij misschien ook wel. Dat is geen gemakkelijke weg. Maar in dat alles ontdek je wel: de weg van de Here is liefde en trouw!

 

Vraag: Kun jij iets vertellen van wat het wandelen met God jou heeft opgeleverd?

 

Lezen: Lucas 6:12-16

Kun je uit jezelf wandelen met God? Ik hoop dat u en jij ernaar verlangt om in nauwe verbondenheid met God te leven. Dat dit verlangen ook versterkt wordt door deze dienst. Wat is er mooier dan leven uit Gods liefde en trouw? Dat te mogen zien, elke dag van je leven. Maar aan Noach zagen we dat je er dan vaak alleen voor staat te midden van mensen die hun eigen wegen gaan, die hun eigen geluk najagen. Hoe houd je dan vol?

 

Daarvoor kijken we naar Jezus. Als er één ding opvalt in zijn leven dan is het zijn nauwe gebedscontact met zijn Vader. Het staat er vaak even heel kort in de evangeliën, het is vaak maar één vers, zoals ook in Lucas 6:12: ‘Hij trok zich terug om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden’. Jezus bidt tot zijn Vader. Jezus is zelf God, maar Vader en Zoon zijn wel echt twee verschillende personen. Je kunt dus ook zeggen: Jezus wandelde met zijn Vader. Hij leefde ook op aarde in nauwe verbondenheid met zijn Vader. En het gebed gaf Hem kracht. En het maakte Hem wijs. Een hele nacht bidt Jezus voordat Hij zijn leerlingen kiest. In die intensieve gebedsomgang met zijn Vader leerde Jezus Gods wegen kennen. De weg van Gods liefde en trouw. De weg van redding en herstel. En in dat intensieve gebedscontact leerde Jezus Gods wegen gaan. En zo ontdekt Jezus ook dat Hij zelf die weg is. Jezus is dé weg, de weg van God (Johannes 14:6). Door geloof in Jezus zul je niet sterven, denk aan Henoch! Ons wandelen met God kan de apostel Petrus aanduiden met: je wandel in Christus (1 Petrus 3:16). En Paulus spoort tot hetzelfde aan wanneer hij zegt: ‘wandel door de Geest’ (Galaten 5:16).

 

Maar dit lukt alleen vanuit een intensief gebedsleven. Als je in nauwe verbondenheid met een medemens wilt leven is goede communicatie ook superbelangrijk. Jezus gaat ons voor in dat intensieve gebedscontact met zijn Vader. Maar let ook op zijn omgang met de Schriften, de Bijbel. Hoe vaak zegt Jezus niet: ‘er staat geschreven...’ Jezus was heel goed thuis in de woorden van zijn Vader. Ik denk dat als u, als jij wilt wandelen met God dat je echt aandacht moet geven aan stille tijd. Een moment, elke dag, waarop je Bijbel leest en bidt. Aan tafel bij het eten is een goede gewoonte, maar probeer er dan ook echt over na te denken. Wat staat hier, wat doet God hier, wat zegt God daarmee tegen mij? En concentreer je ook op je gebed; vraag, dank, aanbid, kortom: ontmoet God. Wanneer het moment aan tafel daar niet zo geschikt voor is, te onrustig, zoek dan een ander moment. Dit versterkt echt je leven met God, in nauwe verbondenheid met God. Je gaat rekening houden met God. Je voelt dat Hij met je meegaat de dag door. Zijn plannen worden jouw plannen. Wat voor God belangrijk is wordt belangrijk voor jou. Misschien moet u zich in de komende week elke dag eens afvragen: hoe nauw verbonden leef ik nu met God op schaal van 1 tot 10? Misschien schrik je van jezelf. Raak daarom vooral iedere dag onder de indruk van de nauwe verbinding die God met jou aangaat.

 

Vraag: Wat zijn belemmeringen om elke dag stille tijd te houden, en wat zou helpen om hier meer prioriteit aan te geven? Is op dit punt bij jou bekering nodig?